پلیمر کده

نوشته‌ها

گرمایش از کف:

گرمایش کف پنج لایه:

پنج لایه

لوله های پنج لایه لوله هایی هستند که در گرمایش کف پنج لایه از انها استفاه میشود. در فیلم زیر نمونه ای ازاجرای لوله پنج لایه مشاهده می شود.

مهمترین شرکت های تولید لوله های پنج لایه گرمایش از کف در ایران عبارتند از:

ایزی پایپ

نیو پایپ

سوپر پایپ

ایزو پایپ

 

معایب :

این نوع سیستم لوله کشی نیز ویژگی ها و معایب خود را دارد.

این سیستم لوله کشی داری زمان پیش گرمایش زیادی میباشد.

پس از اتمام لوله کشی دیگر نمیتوان تغییری در کف ساختمان ایجاد کرد.

قبل از اجرای لوله شی لازم است کف سازی ساختمان به صورت کامل نجام شود.

 

مزایای :

آساش و ارامش به طور کامل حس می شود.

گرما به صورت یکنواخت در فضا پخش میشود.

وزن   سازه بسیار کم میشود.

ارتفاع اتاق ها اضافه می گردد.

 

 

در این قسمت نیز میتوانید اجرای دیگری از گرمایش از کف را ملاحظه بفرمایید.

No Comments :

دیدگاهتان را بنویسید :

* Your email address will not be published.