پلیمر کده

نوشته‌ها

گرمایش از کف:

گرمایش از کف:

پنج لایه

لوله های پنج لایه لوله هایی هستند که در گرمایش از کف از الها استفاه میشود. در فیلم زیر نمونه ای ازاجرای لوله پنج لایه مشاهده می شود.

مهمترین شرکت های تولید لوله های پنج لایه در ایران عبارتند از:

ایزی پایپ

نیو پایپ

سوپر پایپ

ایزو پایپ

No Comments :

دیدگاهتان را بنویسید :

* Your email address will not be published.