۱- لیست قیمت نیوپایپ تاریخ ۲۵-۲-۹۸

لیست قیمت نیوپایپ ۹۸٫۰۲٫۲۵

 

 

 

 

۲-لیست قیمت نیوپایپ تاریخ ۱۴-۹-۹۷

newpipe 97.09.14